Blog

Tomáš Temiak
09 Apr, 2019

Zmeny v obchodných spoločnostiach, ktoré menia aj konečného užívateľa výhod je potrebné aktualizovať

Zápis zmien v obchodných spoločnostiach je bežnou súčasťou každej jednej obchodnej spoločnosti. V súvislosti s týmito zmenami však netreba zabúdať na skutočnosť, že v prípade ak dochádza v rámci zmien v obchodnej spoločnosti aj k zmenám, ktoré sa týkajú konečných užívateľov výhod, ktorí sa v dôsledku týchto zmien aj fakticky menia, je potrebné tieto zmeny zapísať. V tomto blogu si preto vysvetlíme aký je postup v takýchto prípadoch.
Tomáš Temiak
25 Jan, 2019

Rozdiel medzi zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registrom a jeho zápisom do registra partnerov verejného sektora

V tomto blogu si povieme niečo viac o rozdieloch medzi zápisom konečných užívateľov výhod do obchodného registra a ich zápisom do registra partnerov verejného sektora. Z nášho pohľadu je cieľom vysvetliť najmä skutočnosť, že aj napriek tomu, že sa jedná z pohľadu laika o totožné pojmy, sú medzi nimi rozdiely, ktoré so sebou prinášajú aj rozdielne povinnosti.
Tomáš Temiak
06 Jan, 2019

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Prečo teraz a prečo práve moja spoločnosť ?

Možno si mnohí z Vás kladú práve túto otázku. Na úvod bude určité vhodné, ak si trochu priblížme s tým súvisiacu legislatívu, ktorá nám poskytne čiastočnú odpoveď na túto otázku. Zákon č. 52/2018, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.11.2018 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zadefinoval povinnosť zaregistrovať konečného užívateľa výhod do obchodného registra