Zmeny v obchodných spoločnostiach, ktoré menia aj konečného užívateľa výhod je potrebné aktualizovať

Tomáš Temiak
09 Apr, 2019

Zmeny v obchodných spoločnostiach

Bežnou súčasťou "života" každej obchodnej spoločnosti sú aj jej zmeny, ktoré je potrebné príslušne zapísať do obchodného registra. Väčšina spoločností necháva zápis zmeny na svojich právnikov prípadne, ak nemajú vlastné právne oddelenia tak na spoločnosti, ktoré sa venujú samotným zápisom zmien. Takáto forma je akceptovateľná, pretože sa z pohľadu vlastníka spoločnosti nemusím starať o všetky formálne náležitosti návrhu na zápis zmien, prípadne o povinné prílohy. Avšak sú aj spoločnosti, ktoré si prípadné zápisy zmien riešia samostatne a práve v tomto prípade si treba dať pri určitých zmenách a ich zápise pozor aj na zmenu konečného užívateľa výhod v súvislosti s vykonanými zmenami v obchodnej spoločnosti, ktoré sa toho bezprostredne týkajú.

Nezabudnite zapísať nového konečného užívateľa výhod

V prípade ak ste napríklad v obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným uskutočnili zmenu v podobe spoločníka, ktorý vlastnil napríklad 50% obchodný podiel v tejto spoločnosti, je potrebné túto zmenu zohľadniť nie len v zmenovom formulári v príslušných častiach "spoločník", ktorý podávate štandardne na príslušný obchodný register, avšak aj podaním formuláru na zápis konečného užívateľa výhod. V tomto formulári v tom prípade podobne ako pri obchodných spoločnostiach musíte uviesť zapisovaný ako aj vymazávaný údaj o osobe pôvodného ako aj nového konečného užívateľa výhod.

Na čo si dať pozor pri samotnej zmene a na čo netreba zabudnúť

Tak ako bolo uvedené vyššie, v prípade ak niekto realizuje zmeny v obchodnej spoločnosti, je potrebné tieto zmeny zapísať aj na obchodný register, čo sa realizuje prostredníctvom zmenového formuláru a jeho povinných príloh. Kto si týmto aspoň raz prešiel, sám dobre vie, že podkladov a dokumentov, ktoré sú prílohami je nespočetne veľa. Nehovoriac o tom, že obsah týchto dokumentov musí mať zákonom predpísanú štruktúru, formu a niektoré dokumenty musia mať navyše aj úradne overený podpis prípadne musia byť podpísané priamo pred notárom. Predstave si teda situáciu, že toto všetko už máte za sebou a podáte na obchodný register zmenový formulár spolu s prílohami (stále sa bavíme o situácií, že ste prevádzali obchodný podiel vo výške 50% na nového spoločníka) a domnievate sa, že celý proces je úspešne za Vami. Dokonca Vám príde aj potvrdenie o úspešne vykonanom zápise a Vaše zmeny si skontrolujete na elektronickom výpise na stránke www.orsr.sk kde je všetko v poriadku a správne zmenené. A tu nastáva práve ten zlomový moment, nakoľko Vás nikto neupozorní na skutočnosť, že v prípade ak ste zmenili spoločníka spoločnosti, ktorý mal viac ako 25% obchodný podiel ste povinný zapísať aj zmenu v podobe osoby konečného užívateľa výhod. Táto zmena sa napriek snahe o automatizáciu štátnej správy nedeje automaticky a musíte ju vykonať prostredníctvom vypísania príslušného zmenového formuláru a opätovne podať na obchodný register.

Ako zapísať nového konečného užívateľa výhod po zmene v obchodnej spoločnosti

Opäť Vás čaká ten istý proces. To znamená vypísať nový zmenový formulár o zápise konečného užívateľa výhod (v listinnej alebo elektronickej podobe), vypísať údaje o osobe ktorú vymazávate, zapísať údaje o osobe, ktorú zapisujete a opäť to všetko podať na príslušný obchodný register. Predstava toho, že sa Vám takáto zmena v spoločnosti udeje tri krát do roka nie je veľmi príjemná a práve preto je tu naša spoločnosť, aby Vám pomohla s byrokraciou a aby ste sa Vy mohli venovať svojmu biznisu naplno a nechali ste papierovačky na nás.