Často kladené otázky


Definícií pojmu konečný užívateľ výhod najčastejšie zodpovedajú najmä spoločníci, akcionári, príp. tichí spoločníci, alebo štatutári v prípade ak spĺňajú zákonné podmienky.
Povinná registrácia vyplýva zo zákona, pričom aj Vaša spoločnosť musí zaregistrovať konečného užívateľa výhod v prípade ak bola založená pred 01.11.2018.